Garantie / Retourneren

Jaloezieënfabriek Zuid streeft naar het maken en leveren van een perfect product.

Op al onze producten geldt een garantietermijn van 2 jaar.

Deze garantie dekt zaken als gebrekkige kwaliteit, ondeugdelijkheid van de toegepaste materialen en incompleetheid, voor zover dit een toerekenbare tekortkoming betreft welke aantoonbaar veroorzaakt wordt door Jaloezieënfabriek Zuid.

Wanneer het product niet conform uw bestelling is geleverd of niet conform de bedoelde wijze functioneert, bieden wij u de gelegenheid om binnen 10 werkdagen na het in ontvangst nemen, de bestelling te retourneren, of langs te brengen op ons bezoekadres.

Meetfouten, normale slijtage (gebruikssporen), krimp, verkleuring en gebreken als gevolg van oneigenlijk gebruik vallen niet onder de garantie.