Disclaimer

Deze website is een product van Jaloezieenfabriek zuid.

Het Nederlands recht is hierop van toepassing.
Jaloezieenfabriek zuid zet zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar zij geeft hiervoor geen garanties.
Jaloezieenfabriek zuid kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
Een bezoeker van de website van Jaloezieen fabriek zuid mag geen auteurs - rechtelijke en beschermde werken of andere in de website van Jaloezieen fabriek zuid opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Jaloezieenfabriek zuid. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan Jaloezieenfabriek zuid.

De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten allen tijden zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Jaloezieen fabriek zuid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar we verwijzen via Hyperlinks of op een andere wijze.
Alle rechten op de inhoud van de internetsite met de domeinnamen www.jaloezieenfabriekzuid.nl en www.jfz.info berust bij Jaloezieen fabriek zuid, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op www.jaloezieenfabriekzuid.nl en www.jfz.info.

Jaloezieen fabriek zuid aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, Jaloezieenfabriek zuid op welke manier dan ook.
Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie die door middel van de website van Jaloezieenfabriek zuid is verkregen.